การใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMSThailand.com)

LMSThailand.com

Beginner 0(0 Ratings) 1 Students enrolled
What will i learn?

Curriculum for this course
4 Lessons 00:08:07 Hours
การใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
4 Lessons 00:08:07 Hours
 • คู่มือการใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 • การสมัครเป็นสมาชิก (ทั้งครูและนักเรียน) 00:02:15
 • การสร้างเนื้อหาของครูผู้สอน 00:05:52
 • แบบทดสอบหลังเรียน 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครูสามารถสร้างเนื้อหาและจัดการสอน ส่วนนักเรียนสามารถเข้าเรียนในแต่ละวิชา ที่ลงทะเบียน 

+ View more
Other related courses
00:00:00 Hours
Updated Fri, 03-Apr-2020
0 5 Free
00:00:00 Hours
0 2 Free
00:00:00 Hours
Updated Fri, 03-Apr-2020
0 2 Free
About the instructor
 • 0 Reviews
 • 1 Students
 • 1 Courses
+ View more

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ

หัวหน้าแผนกวัดผล ประเมินผล และวิจัย

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Free
Includes:
 • 00:08:07 Hours On demand videos
 • 4 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv