ดร. นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ

หัวหน้าแผนกวัดผล ประเมินผล และวิจัย

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

  • Total student
    1
  • Courses
    1
  • Reviews
    0